Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

De ontwikkeling van kernenergie in de wereld
De ontwikkeling van kernenergie in de wereld

Kernenergie wereldwijd

Kernenergie is wereldwijd een groeiende koolstofarme energiebron. Landen zoals China, Rusland, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Finland,…ontwikkelen of zijn hun capaciteit voor kernenergie aan het uitbreiden. Hieronder zal u ontdekken wat de plaats van kernenergie is in verschillende delen van de wereld, alsook wat de toekomstige tendensen zijn.

Kernenergie wereldwijd: huidige situatie

Op 1 januari 2019 zijn 450 kernreactoren operationeel over de hele wereld. Ze produceren samen, op een veilige manier, 10,3% van de elektriciteit in de wereld. De internationale productiecapaciteit van kernenergie groeit al 4 jaar en bereikt een nieuwe recordhoogte van meer dan 399 000 MW; in 2018 betekende dat een stijging van de capaciteit met 3%. Het Internationaal Energieagenstchap (IEA) verwacht ongeveer 1,1 biljoen dollar aan investeringen in kernenergie tegen 2040, wat een stijging van de productie van kernenergie van 46% zal betekenen.

57 kerncentrales zijn ook nog in aanbouw in 16 landen. Daarbij komen ook nog de bouw van 147 “geplande” kernreactoren en 337 “voorgestelde” reactoren. Er doet zich een nieuwe tendens voor waarbij een twintigtal landen, die vandaag nog kerncentrales hebben, concrete interesse tonen voor kernenergie.

Kernenergie biedt een antwoord op de werelduitdagingen

De mix van kernenergie en hernieuwbare energie is onontbeerlijk om het aandeel te verminderen van de fossiele brandstoffen (met steenkool op kop), die nu nog dienen voor het merendeel van de wereldwijde elektriciteitsproductie. In 2018, hoewel steenkool (en andere fossiele brandstoffen) wereldwijd de meest gebruikte bron is voor de elektriciteitsproductie, is de ontwikkeling van koolstofarme energie (kernenergie en hernieuwbare energie) onontbeerlijk en onvermijdelijk. Omwille van drie redenen:

  1. de absolute noodzaak om de CO2-uitstoot te verminderen in de strijd tegen de klimaatverandering,
  2. de verplichting om te kunnen voldoen aan de elektriciteitsbehoefte die steeds groter wordt (groei van de wereldbevolking en nieuwe toepassingen van elektriciteit),
  3. en voor bepaalde landen, het versterken van hun energieonafhankelijkheid.

Kernenergie biedt antwoorden op deze uitdagingen. De twee grootste opkomende machten, China en India (40% van de wereldbevolking), hebben dat begrepen en starten grote ontwikkelingsprogramma’s voor kernenergie. En dat zijn niet de enige, want meerdere landen uit de Europese Unie, de Verenigde Staten en landen rijk aan koolwaterstof zoals Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten ontwikkelen ook kernenergie. Daarbij moeten ook nog talloze landen worden toegevoegd die hun kernprogramma opnieuw opstarten of uitbreiden, zoals Bangladesh, Japan of Rusland.

De ontwikkeling en uitbating van kernenergie wereldwijd

Noord-Amerika

De Verenigde Staten tellen 98 reactoren die operationeel zijn. De laatste werd in gebruik genomen in 2016. Meer dan 70 reactoren hebben een vergunning gekregen om gedurende 60 jaar te functioneren.

Canada beschikt over 19 reactoren die worden uitgebaat. Het land is ook heel actief bezig met de ontwikkeling van nieuwe types reactoren, zoals de gesmoltenzoutreactoren en de modulaire microreactoren.

Zuid-Amerika

Brazilië baat 2 reactoren uit en heeft gepland om 4 tot 8 reactoren te bouwen tegen 2030.

Argentinië beschikt over 3 functionerende reactoren en de bouw van 2 reactoren door China National Nuclear Corporation (CNNC) staat gepland. Het land is ook bezig met de ontwikkeling van een project rond een kleine modulaire reactor (SMR) die in aanbouw is.

Mexico heeft 2 werkende reactoren en er wordt voorgesteld om 3 bijkomende reactoren te bouwen.

Het Afrikaanse continent

Alleen Zuid-Afrika bezit 2 kernreactoren en wil zijn productiepark uitbreiden in de toekomst.

Meerdere landen zoals Soedan, Algerije, Marokko en Nigeria zijn bezig met de ontwikkeling van nucleaire programma’s.

Het Nabije Oosten

Egypte heeft een bouwprogramma voor 4 kernreactoren.

Jordanië heeft de intentie om 2 kernreactoren te bouwen.

Het Midden-Oosten

Iran bezit 1 kernreactor die commercieel werd in gebruik genomen in 2013. De bouw van 4 bijkomende reactoren zou binnenkort starten.

De Verenigde Arabische Emiraten hebben momenteel 4 kernreactoren in aanbouw. De eerste reactor zou in gebruik genomen kunnen worden in de loop van 2019.

Saudi-Arabië wenst 16 kernreactoren te bouwen in komende 20 tot 25 jaar. Het land is ook geïnteresseerd in kleine reactoren bestemd voor de ontzilting van water.

Azië

Azië, met China op kop, is verantwoordelijk voor het belangrijkste deel van de ontwikkeling van kernenergie wereldwijd.

Japan houdt zijn engagement voor kernenergie aan met de progressieve terugkeer van de bestaande kerncentrales en de bouw van nieuwe reactoren.

Zuid-Korea met 24 reactoren, India met 22 reactoren, Taiwan met 6 reactoren en Pakistan met 5 reactoren, hebben allemaal centrales die in aanbouw zijn of projecten voor nieuwe reactoren.

Bangladesh heeft respectievelijk in 2017 en 2018 de bouw van 2 kernreactoren aangevat.

Kernenergie in de Europese Unie

14 landen (op 28) van de Europese Unie baten minstens één kerncentrale uit. In 2018 was bijna 26% van de geproduceerde elektriciteit afkomstig van kernenergie (bron: Eurostat).

Het Franse elektriciteitspark, met een overwicht van koolstofarme technologieën, heeft een zeer lage CO2-uitstoot ten opzichte van andere Europese landen. Ongeveer 90% van de Franse elektriciteit is afkomstig van koolstofarme energiebronnen en meer dan 70% van de elektriciteit wordt opgewekt dankzij de kerncentrales. Frankrijk beschikt over 58 kernreactoren verdeeld over 19 sites.

Het Verenigd Koninkrijk heeft een voortrekkersrol gespeeld op het vlak van kernenergie in Europa. Momenteel zijn 15 reactoren goed voor ongeveer 21% van de elektriciteitsproductie van het Verenigd Koninkrijk. De regering investeert in koolstofarme energiebronnen, waaronder kernenergie. Een uitgebreid programma voor de bouw van nieuwe windmolenparken, zonneparken en bijkomende kerncentrales werd goedgekeurd.

Andere landen in Europa en daarbuiten

Zwitserland beschikt over 5 kernreactoren die actief zijn.

Turkije is begonnen aan de bouw van zijn 1e reactor in 2018. 3 andere reactoren staan ook al gepland.

Rusland beschikt over 36 werkende reactoren en 6 in aanbouw. Rusland voert ook nucleaire technologie uit met bevestigde of geplande bestellingen voor meer dan 25 kernreactoren.

Wit-Rusland is begonnen aan de bouw van 2 reactoren in 2013-2014.

Bronnen: Nuclear Energy Institute, World Nuclear Association, Eurostat, CEA, SFEN, Statista.

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer