Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Kernenergie en de strijd tegen de klimaatverandering.
Kernenergie en de strijd tegen de klimaatverandering.

Kernenergie en de strijd tegen klimaatverandering.

Het klimaat op onze planeet verandert. De gemiddelde temperaturen stijgen, de wereldwijde vraag naar elektriciteit neemt toe en de CO2-uitstoot ligt bijzonder hoog.

Waarom kernenergie deel uitmaakt voor de vraag naar elektriciteit.

De wereld heeft koolstofarme energiebronnen nodig, zoals kernenergie.

Heel wat experten (IEA, IPCC) pleiten bijgevolg voor een koolstofarme energiemix. Kernenergie is een energiebron met een zeer geringe CO2-uitstoot, die bovendien uitermate geschikt is om elektriciteit op te wekken. Slechts een kleine hoeveelheid uranium volstaat om grote hoeveelheden energie te produceren. Als we kernenergie gebruiken, raken de aardolie-, aardgas- en steenkoolreserves minder snel uitgeput en hoeven er beduidend minder grondstoffen vervoerd te worden.

De Verenigde Naties bevelen tegen 2050 een vermindering aan van 50% van de CO2-uitstoot.

Er staat veel op het spel

Tegen 2050 moeten we de gemiddelde temperatuurstijging van de aarde tot 2 °C beperken. De Verenigde Naties hebben aanbevolen om de CO2-uitstoot tegen 2050 met 50% te verminderen tegenover 1990, en om helemaal geen CO2 meer uit te stoten tegen 2100. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de productie van elektriciteit, de belangrijkste bron van CO2-uitstoot. Experten roepen op om het hele systeem te veranderen, en de fossiele brandstoffen af te bouwen, want steenkool, aardolie en gas vertegenwoordigen nog altijd 70% van de wereldwijde elektriciteitsmix.

De landen die het Kyotoprotocol (1997) hebben ondertekend, hebben zich geëngageerd om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen om de gemiddelde temperatuurstijging tegen 2050 tot 2 °C te beperken, anders zullen de gevolgen voor milieu en samenleving onomkeerbaar zijn. Twee derde van het koolstofbudget voor onze planeet is al opgebruikt. Om de beslissende grens van 2 °C niet te overschrijden, moeten we vanaf nu dringend overschakelen op koolstofarme energiebronnen. Kernenergie is een van de oplossingen die onmiddellijk en op grote schaal kan worden toegepast.

Over 35 jaar? Dat is morgen al!

Om de klimaatverandering tegen te gaan, moet over 35 jaar 80% van de elektriciteit op wereldvlak koolstofarm zijn (in vergelijking met 30% vandaag). Daarbij komt nog dat de wereldvraag naar elektriciteit tegen dan zal verdubbelen. Om die uitdaging aan te gaan, moeten we een beroep doen op alle koolstofarme technologieën: hernieuwbare energie, kernenergie en CCS (fossiele brandstoffen met CO2-opvang en -opslag). 

Koolstofarm!

Kernenergie is een koolstofarme energiebron. Over de volledige levenscyclus beschouwd, is de CO2-uitstoot van kernenergie nagenoeg gelijk aan die van wind- en zonne-energie.

De CO2-uitstoot van aardgas- en steenkoolcentrales bedraagt echter respectievelijk dertig en vijftig keer meer dan die van kernenergie of hernieuwbare energiebronnen. Kerncentrales spelen dus een significante rol in de strijd tegen de klimaatverandering. Ze maken het mogelijk om grote hoeveelheden elektriciteit te produceren met een zeer lage uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen.

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer