Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Kernenergie stoot weinig CO2 uit. Hoe komt dat?

Als we de volledige levenscyclus van een kerncentrale bekijken (inclusief het ontginnen en transporteren van grondstoffen, de bouw en ontmanteling van de kerncentrale en tot slot de opslag en het verwerken van afval), dan is de CO2-uitstoot van kernenergie vergelijkbaar met die van hernieuwbare energie.

In een elektriciteitscentrale wordt energie opgewekt door een reeks van energieomzettingen. Door de verbranding van de brandstof of de kernsplijting (nucleaire energie) komt warmte vrij die water omzet in stoom. Die stoom zet een grote turbine in gang die op zijn beurt een alternator doet draaien. Die alternator zet mechanische energie om in elektrische energie.

Tijdens de productie van elektriciteit in kerncentrales wordt geen CO2 uitgestoten, in tegenstelling tot steenkool- of gascentrales, waar fossiele brandstof wordt verbrand.

Het International Panel on Climate Change (Verenigde Naties) berekende de CO2-uitstoot (in gram per kiloWattuur) van verschillende energiebronnen. Hieronder ziet u de vergelijking. Doordat kerncentrales zeer weinig CO2 uitstoten, dragen ze bij in de strijd tegen de klimaatverandering.

  • Windmolenparken: 11 g/kWh
  • Kerncentrales: 12 g/kWh
  • Zonnepanelen: 27 g/kWh
  • Gascentrales: 490 g/kWh
  • Steenkoolcentrales: 820 g/kWh

Meer info: rapport IPCC

Bron: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2014

De CO2-uitstoot van een kerncentrale is vergelijkbaar met die van hernieuwbare energie.

Wat is dan de rook die uit de koeltorens komt? Is die radioactief?

Dat is geen rook, maar waterdamp die uit de koeltoren van een kerncentrale ontsnapt.

In een elektrische centrale wordt elektriciteit geproduceerd door een reeks van energieomzettingen. In een kerncentrale geeft de kernsplijting warmte af, die het water omzet in stoom. Deze stoom zet een turbine in gang die op zijn beurt een alternator doet draaien. Die vormt mechanische energie om tot elektrische energie.

De productie van elektriciteit in kerncentrales gaat niet gepaard met CO2-uitstoot. Dat is wel het geval wanneer fossiele brandstoffen worden verbrand in klassieke elektrische centrales (zoals steenkool- of aardgascentrales).

Het warme water van het primaire circuit geeft de warmte af aan een tweede gesloten circuit, het zogeheten secundaire circuit. Die twee circuits zijn hermetisch van elkaar gescheiden. De warmte-uitwisseling gebeurt in een stoomgenerator, een grote warmtewisselaar. Het water van het primaire circuit stroomt door deze buizen en geeft zijn warmte af aan het water van het secundaire circuit, dat langs de buitenkant van de buizen stroomt. Het water wordt opnieuw opgewarmd en omgezet in stoom, die een turbine in gang zet. Die turbine is verbonden met een alternator die elektriciteit produceert.

Na de overdracht van de thermische energie in de stoomgenerator stuwt een primaire pomp het water van het primaire circuit in een gesloten circuit naar de reactor. De stoom die door de turbines gebruikt wordt, koelt af in een condensor en wordt weer omgezet in water wanneer de afgekoelde stoom in contact komt met de duizenden buizen waar het koelwater van een derde circuit doorheen stroomt. Dat water kan opnieuw in de stoomgenerator terecht komen om daar andermaal te worden opgewarmd en te verdampen. Kerncentrales gebruiken een koeltoren om de temperatuur van het koelwater laag te houden. Dat koelwater kan hergebruikt worden om de stoom in de condensor af te koelen.

In de tekening hieronder zie je hoe de productie van elektriciteit verloopt in een kerncentrale.

De werking van een kerncentrale (Bron: ENGIE Electrabel)

Kortom, wat u uit de koeltoren van een kerncentrale ziet komen, is niets anders dan waterdamp. En die is niet radioactief.Een kerncentrale kan je dus vergelijken met een stoommachine.
Lees hier hoe een kerncentrale echt werkt.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer