Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

De ontwikkeling van kernenergie wereldwijd
De ontwikkeling van kernenergie wereldwijd

Kernenergie wereldwijd

Kernenergie is wereldwijd een groeiende koolstofarme energiebron. Meer dan 30 landen, die vandaag geen kernenergie gebruiken, werken samen met het Internationaal Atoomagentschap om hun eigen programma’s op te starten. De internationale productiecapaciteit van kernenergie groeit al 4 jaar en heeft in 2017 een recordniveau bereikt. Landen zoals China, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Finland, … bouwen nieuwe kerncentrales of zijn hun capaciteit voor kernenergie aan het uitbreiden. 

Kernenergie biedt een antwoord op de werelduitdagingen

De mix van kernenergie en hernieuwbare energie is onontbeerlijk om het aandeel te verminderen van de fossiele brandstoffen (met steenkool op kop), die nu nog dienen voor het merendeel van de wereldwijde elektriciteitsproductie. In 2018, hoewel steenkool (en andere fossiele brandstoffen) wereldwijd de meest gebruikte bron is voor de elektriciteitsproductie, is de ontwikkeling van koolstofarme energie (kernenergie en hernieuwbare energie) onontbeerlijk en onvermijdelijk. Omwille van drie redenen:

  1. de absolute noodzaak om de CO2-uitstoot te verminderen in de strijd tegen de klimaatverandering,
  2. de verplichting om te kunnen voldoen aan de elektriciteitsbehoefte die steeds groter wordt (groei van de wereldbevolking en nieuwe toepassingen van elektriciteit),
  3. en voor bepaalde landen, het versterken van hun energieonafhankelijkheid

Kernenergie biedt antwoorden op deze uitdagingen. De twee grootste opkomende machten, China en India (40% van de wereldbevolking), hebben dat begrepen en starten grote ontwikkelingsprogramma’s voor kernenergie. En dat zijn niet de enige, want meerdere landen uit de Europese Unie, de Verenigde Staten en landen rijk aan koolwaterstof zoals Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten ontwikkelen ook kernenergie. Daarbij moeten ook nog talloze landen worden toegevoegd die hun kernprogramma opnieuw opstarten of uitbreiden, zoals Bangladesh, Japan en Rusland.

Kernenergie in de Europese Unie

Kernenergie vertegenwoordigt meer dan een kwart van de totale elektriciteitsproductie van de Europese Unie. In de EU zijn er 129 kernreactoren operationeel in 14 landen, waaronder België.  In 8 landen vertegenwoordigt kernenergie tussen de 34 en 72% van de elektriciteitsmix van het land. Samen met hernieuwbare energie, zorgt kernenergie voor 50% koolstofarme elektriciteit in Europa. Lees hier meer over kernenergie in Frankrijk, Duitsland, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Kernenergie wereldwijd

448 kernreactoren zijn momenteel operationeel over de hele wereld. Ze produceren samen, op een veilige manier, 10,6% van de elektriciteit in de wereld. De internationale productiecapaciteit van kernenergie groeit al 4 jaar en bereikt een nieuwe recordhoogte van meer dan 390 000 MW; in 2017 betekende dat een stijging van de capaciteit met 3%. Het Internationaal Atoomagentschap verwacht ongeveer 1,1 miljard dollar aan investeringen in kernenergie tegen 2040, wat een stijging van de productie van kernenergie van 46% zal betekenen.

57 kerncentrales zijn ook nog in aanbouw in 15 landen. Daarbij komen ook nog de bouw van 158 “geplande” kernreactoren en 351 reactoren zijn “voorgestelde”. Er doet zich een nieuwe tendens voor waarbij een twintigtal landen, die vandaag nog kerncentrales hebben, concrete interesse tonen voor kernenergie. Lees hieronder meer over enkele landen die al actief zijn in kernenergie of het gaan ontwikkelen.

Innovatie

Marie Curie, de wetenschapster en onderzoekster.

Dossier

De geniale wetenschapster en onvermoeibare onderzoekster Marie Curie heeft in twee verschillende disciplines een Nobelprijs gewonnen. Haar onderzoek naar radioactiviteit betekende een doorbraak voor de wetenschap en de geneeskunde. Tot op vandaag een voorbeeld voor jonge wetenschappers. Ontdek meer

Innovatie

Magics Instruments ontwikkelt revolutionaire chips

Dossier

Jens Verbeeck en zijn collega’s brengen een kleine revolutie teweeg in de kerntechnologie, de nucleaire robotica en de astronautica. Ontdek meer

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer