Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

De 4 klimaatargumenten voor een behoud van kernenergie in België

Elk jaar in december ontmoeten wereldleiders en klimaatexperts elkaar om te praten over het klimaat (COP24 in Polen van 3 t.e.m. 14 december 2018). Op de agenda: hoe kunnen we de klimaatverandering tegengaan en de uitstoot van CO2 drastisch verminderen. Waarom is kernenergie een deel van de oplossing van het energie- en klimaatvraagstuk in ons land? Ontdek op deze pagina de 4 belangrijkste argumenten.

Kernenergie in Belgie = deel van de oplossing voor het klimaatprobleem

Kerncentrales stoten slechts even weinig CO2 uit als hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen en windmolens (gemeten over de volledige operationele levensduur, dus inclusief de CO2 die vrijkomt bij de bouw van de installatie, de aanvoer van grondstoffen, alsook de afbraak van een centrale en de veilige verwerking van restproducten of afval). Kernenergie is één van de bestaande koolstofarme energiebronnen die op grote schaal kunnen worden ingezet om tot een snelle decarbonisatie te komen, overal ter wereld en ook in België.

Waarom is kernenergie een deel van de oplossing van het energie- en klimaatvraagstuk in ons land? Ontdek op deze pagina de 4 belangrijkste argumenten.

1. De CO2-arme elektriciteitsmix is een feit in België, met dank aan kernenergie, wind en zon

Op dit moment is de Belgische elektriciteitsmix (= alle technologieën die we in ons land gebruiken om elektriciteit op te wekken) al voor méér dan twee derde koolstofarm. Daarmee doen we het pakken beter dan bijvoorbeeld Duitsland, dat ondanks zijn groene ambities maar een derde van zijn elektriciteit uit koolstofarme oplossingen haalt.

Dat positief resultaat hebben we in België vooral te danken aan onze kerncentrales. De 7 kernreactoren in Doel en Tihange zijn gemiddeld verantwoordelijk voor 85 à 90% van alle CO2-arme stroom die in ons land wordt opgewekt. De andere 10 à 15% is afkomstig van zon en wind.

De combinatie van zon-, wind- en kernenergie is al een realiteit in ons land en samen zorgen ze ervoor dat een volledig CO2-vrije elektriciteitsmix een concrete realiteit kan worden.

De Belgische elektriciteitsmix is vooral koolstofarm, die van Duitsland kent een hoge CO2-uitstoot (bron: IEA).

2. Bij een kernuitstap zou de CO2-uitstoot in ons land in 2050 3 keer hoger liggen

Tal van internationale studies tonen het aan: kernenergie is deel van de oplossing voor het halen van de klimaatdoelstellingen (IPCC, MIT, UCS, …). Ook in ons land verschenen tal van studies, afkomstig van onafhankelijke en erkende autoriteiten, die aantonen dat een behoud van kernenergie onze beste optie om het klimaat te redden.

Bij een eventuele kernuitstap in 2025 zullen de kerncentrales niet vervangen worden door hernieuwbare energiebronnen, maar door gascentrales. Tot 28 nieuwe gascentrales zouden moeten gebouwd worden (aldus de Itinera-studie uit 2013), een investering tot 36 miljard euro (Federaal Planbureau, 2015). En vooral: daardoor zou de CO2-uitstoot in ons land tegen 2050 drie keer hoger liggen dan bij een behoud van kernenergie (PwC, 2015). Daardoor zou er tegen 2030 4 miljoen ton extra CO2 worden uitgestoten, en na 2030 maar liefst 19 miljoen ton extra per jaar ((Energyville, 2017).

Bij een kernuitstap zou de CO2-uitstoot in ons land in 2050 3 keer hoger liggen (Bron: PwC).

3. Het behoud van kernenergie vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

De studies tonen het aan: hernieuwbare energie wordt de belangrijkste elektriciteitsbron van de toekomst. Tegen 2050 komt twee derde van alle elektriciteit in ons land van wind, zon en waterkracht. Maar die positieve vooruitzichten volstaan op zich niet. Landen die een ambitieuze groei van hernieuwbare energie combineren met fossiele energie (steenkool, bruinkool, gas) zoals Duitsland of Denemarken, halen een minder gunstig milieurapport dan landen die hernieuwbare energie combineren met kernenergie (Frankrijk, Zweden, Zwitserland, …).

Belangrijker nog: het behoud van kernenergie heeft nauwelijks een invloed op de ontwikkeling van hernieuwbare energie ons land. Of ons land in 2025 uit kernenergie stapt of niet, de ontwikkeling van hernieuwbare energie gaat door: 25% hernieuwbaar in 2030 in het geval van een kernuitstap tegenover 21% hernieuwbaar bij een behoud van kernenergie (Federaal Planbureau, 2007).

4. Zonder kernenergie stijgt onze CO2-uitstoot en zijn de klimaatdoelstellingen vrijwel onbereikbaar

In het najaar van 2018 was een groot deel van de Belgische kernreactoren niet in werking. Dat resulteerde meteen in een verhoogde CO2-uitstoot (zie grafiek). Ook bij een eventuele kernuitstap in ons land in 2025 voorspellen de studies eenzelfde tendens: de CO2-stijgt, waardoor ons land zijn klimaatdoelstellingen niet zal halen.

Wanneer ons land daarentegen een beroep zou blijven doen op kernenergie na 2025, zou de CO2-uitstoot drie keer lager liggen (PwC, 2015). Enkel mét een behoud van alle kerncentrales zou ons land zijn CO2-uitstoot voldoende kunnen verminderen tegen 2050 om de CO2-uitstoot voldoende te verlagen om de klimaatdoelstellingen te halen.

Wanneer het aandeel van kernenergie afneemt, stijgt de uitstoot van CO2 (bronnen: ELIA & IPCC).

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer