Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

29 juni 2015 - Nog 150 dagen tot de Klimaatconferentie in Parijs
29 juni 2015 - Nog 150 dagen tot de Klimaatconferentie in Parijs
Matthias Meersschaert
Matthias Meersschaert
Woordvoerder
Belgisch Nucleair Forum

Nog 150 dagen tot de Klimaatconferentie in Parijs.

Op vrijdag 3 juli 2015 is het nog exact 150 dagen tot de milieutop in Parijs (COP21). Deze bijeenkomst, eind november 2015, wordt door vele actoren beschouwd als de ‘bijeenkomst van de laatste kans’ om de temperatuurstijging onder de 2° Celsius te houden.

De wereldwijde temperatuurstijging beperken tot 2° C

Met name de globalisering en wereldwijde industrialisering hebben het elektriciteitsverbruik en de CO2-uitstoot de voorbije decennia sterk doen toenemen. Kernenergie maakt, als tweede grootste koolstofarme energiebron, deel uit van de oplossing in de strijd tegen de klimaatverandering

De vraag naar elektriciteit blijft wereldwijd toenemen. Tussen 1965 en 2013 zijn de productie en het verbruik van energie verviervoudigd, grotendeels dankzij fossiele energiebronnen, die CO2 uitstoten. In de komende decennia zal de wereldwijde vraag naar elektriciteit nog verdubbelen, en dit ondanks de vooruitgang die geboekt werd op het vlak van energie-efficiëntie.

De landen die in 1997 het Kyoto-protocol ondertekenden, hebben zich ertoe geëngageerd om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen om de gemiddelde temperatuurstijging tegen 2050 te beperken tot 2° Celsius, omdat anders de gevolgen voor milieu en samenleving onomkeerbaar zouden zijn.

Vandaag de dag is 70% van de wereldwijde elektriciteitsproductie afkomstig van fossiele brandstoffen (steenkool, gas, petroleum).

Tegen 2050 moet 80% van de elektriciteit koolstofarm zijn

Vandaag de dag is 70% van de wereldwijde elektriciteitsproductie afkomstig van fossiele brandstoffen (steenkool, gas, petroleum) en het aandeel van steenkool blijft ook na 2010 stijgen. Elektriciteitsproductie vormt de belangrijkste oorzaak van CO2-uitstoot. Sinds 1990 (referentiejaar van het Kyoto-protocol) is de CO2-uitstoot in plaats van te dalen, met 60% toegenomen.

Indien fossiele brandstoffen de energiemix zullen blijven overheersen, zal de gemiddelde temperatuur op aarde (gezien de sterk stijgende vraag naar elektriciteit) met 6° Celsius stijgen, wat ver boven het streefdoel van 2° Celsius ligt.
De uitdaging waarmee we geconfronteerd worden als we de klimaatverandering willen tegengaan, is historisch: over 35 jaar moet 80% van de elektriciteit koolstofarm zijn in plaats van de huidige 30%.

«Er bestaat geen enkele geloofwaardige weg naar de stabilisering van het klimaat, waarin kernenergie geen belangrijke rol speelt.»

Kernenergie is één van de beschikbare koolstofarme energiebronnen

Het International Panel on Climate Change heeft een « koolstofbudget » vastgelegd voor een gecumuleerd CO2-emissieplafond dat niet mag worden overschreden als we de opwarming van de aarde tot 2° Celsius willen beperken. Die gecumuleerde uitstoot wordt geschat op 2 900 miljard ton tussen het begin van het pre-industriële tijdperk en 2050. 

2 000 miljard ton kwam tot nu toe al in de atmosfeer terecht met vooral een sterke toename tijdens de laatste jaren (1 000 miljard ton de voorbije 40 jaar). Men moet dus onmiddellijk de uitstoot terugdringen door een beroep te doen op de drie belangrijkste koolstofarme energiebronnen: hernieuwbare energie, kernenergie en CCS (carbon capture & storage), waarbij koolstof wordt opgevangen en opgeslagen.

Kernenergie is inderdaad koolstofarm: de CO2-uitstoot bij de volledige cyclus van een kerncentrale (opbouw, uitbating en ontmanteling) is vergelijkbaar met de uitstoot van hernieuwbare energiebronnen.
Volgens het IEA is kernenergie er sinds 1971 in geslaagd om wereldwijd het equivalent van twee jaar CO2-uitstoot te vermijden. Dat is, tot op vandaag de dag, de belangrijkste bijdrage van om het even welke koolstofarme energiebron. Tegen 2040 zou kernenergie het equivalent van vier jaar CO2-uitstoot kunnen besparen. 

Kernenergie stelt Europa in staat om jaarlijks de CO2-uitstoot, gelijk aan de uitstoot van het jaarlijkse autoverkeer van Duitsland, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië samen, te besparen.
In een open brief eind 2013, verklaarden vier vooraanstaande klimatologen: «er bestaat geen enkele geloofwaardige weg naar de stabilisering van het klimaat, waarin kernenergie geen belangrijke rol speelt», «we mogen geen enkele technologie uitsluiten».

Met het oog op deze historische uitdagingen, dringt het Belgisch Nucleair Forum erop aan om kernenergie te beschouwen als deel van de oplossing in de strijd tegen de klimaatverandering. Om de doelstellingen van de COP21 te behalen, moet elk land toegang krijgen tot een zo breed mogelijke portefeuille van koolstofarme technologieën; en moet men dringend een beroep doen op alle beschikbare koolstofarme energiebronnen, waaronder kernenergie.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer