Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

President Biden stelt Inflation Reduction Act voor
President Biden stelt Inflation Reduction Act voor

Verenigde Staten keuren omvattend klimaatplan goed, met inbegrip van kernenergie

De Amerikaanse Senaat heeft het omvangrijke investeringsplan van president Joe Biden goedgekeurd. De Inflation Reduction Act moet onder meer het klimaat beschermen. In totaal investeert het plan 400 miljard dollar in het bestrijden van de klimaatopwarming. Dat is het hoogste bedrag uit de Amerikaanse geschiedenis. Opvallende aanwezige in het klimaatplan: kernenergie, als deel van de oplossing om het klimaat te redden en belangrijke bron van CO2-arme elektriciteit.

De goedkeuring van het omvangrijke klimaatplan verliep niet rimpelloos. Er was een lange marathonzitting nodig die het hele weekend duurde. Alle Republikeinen stemden tegen, uiteindelijk werd de Inflation Reduction Act (IRA) goedgekeurd met 51 stemmen voor en 50 stemmen tegen. Nu is het enkel nog wachten op de terugkeer uit zomerreces van het Huis van Afgevaardigden, dat de wet volgende week definitief zal goedkeuren.

42 procent minder emissies tegen 2030

De klimaatbepalingen die in de IRA zijn opgenomen, vormen een belangrijke stap om de VS op het pad naar zero emissions te brengen. Volgens analyses zal de IRA leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 42 procent tegen 2030 (ten opzichte van 2005), vergeleken met een vermindering van 27 procent onder het huidige beleid. Het klimaatplan zal ook leiden tot een verdere verlaging van de kosten van klimaatoplossingen, waardoor het voor overheden en particuliere bedrijven gemakkelijker wordt om extra stappen te zetten om de uitstoot te verminderen.

30 miljard dollar voor kernenergie, 4 belangrijke maatregelen

Kernenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze doelstellingen. Kernenergie blijft de grootste bron van koolstofvrije elektriciteit in de VS, goed voor bijna de helft van alle koolstofvrije elektriciteit en bijna 20 procent van de totale elektriciteitsopwekking. In totaal is een budget van 30 miljard dollar voorzien voor kernenergie. De IRA zou kernenergie op verschillende manieren steunen:

  • De IRA creëert een belastingkrediet voor bestaande kernenergie, om te voorkomen dat bestaande nucleaire productie zou verdwijnen, wat zou leiden tot een toename van de uitstoot van broeikasgassen. Het belastingkrediet zou ingaan in 2024 en lopen tot 2032.
  • De IRA wil de de huidige belastingvoordelen voor hernieuwbare energie omzetten in technologie-neutrale voordelen die gelden voor alle koolstofarme technologieën. Daarmee zou kernenergie op gelijke voet geplaatst worden met andere koolstofvrije energieën, en komt er echt een niet-discriminerend level playing field. De snelle ontwikkeling van projecten in hernieuwbare energie, ten dele onder impuls van belastingkredieten, heeft bijgedragen tot een drastische daling van de kosten van hernieuwbare technologieën. Door dezelfde belastingvoordelen toe te kennen aan kernenergie, hoopt de VS op een gelijkaardig kostenverlagend effect voor kernenergie.
  • Er zijn in dit klimaatplan extra incentives voorzien voor regio’s en communities waar er historisch een hoge werkgelegenheid was voor het winnen van fossiele brandstoffen (oude bedrijfsterreinen, voormalige koolmijnen of gesloten steenkoolcentrales). Deze voormalige elektriciteitscentrales kunnen bijzonder geschikt zijn voor geavanceerde nucleaire projecten (zoals TerraPower’s demonstratiesite in Wyoming). Bovendien is er op die sites vaak voldoende infrastructuur aanwezig voor transmissie en watervoorziening.
  • Tenslotte zou de IRA de productie van laagverrijkt uranium op Amerikaans grondgebied ondersteunen. Dat soort brandstof (HALEU, oftewel high-assay low-enriched uranium) zal nodig zal zijn voor veel geavanceerde reactorontwerpen. Door het gebruik van HALEU kunnen geavanceerde reactoren compacter zijn, minder vaak worden bijgetankt en mogelijk minder afval produceren. Op dit moment zijn er geen commerciële installaties voor de productie van HALEU buiten Rusland. Dit nieuwe klimaatplan moet een incentive zijn om die productie naar de VS te halen.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer