Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

News - Nieuwe studie van Johan Albrecht (Universiteit Gent, Itinera)
News - Nieuwe studie van Johan Albrecht (Universiteit Gent, Itinera)

De CO2-uitstoot in ons land zal verdubbelen tegen 2030 als we de kerncentrales sluiten

De sluiting van de Belgische kerncentrales zou volgens Milieueconoom Johan Albrecht tegen 2030 kunnen leiden tot een toename van de CO2-uitstoot met 50% (door energieproductie). Door een deel van de kerncentrales te behouden (4000 megawatt) zal de CO2-uitstoot in verband met de energieproductie met 13% dalen.

CO2-uitstoot per kWh van verschillende elektriciteitsbronnen, IPCC.

Volgens de huidige wetgeving zouden de Belgische kerncentrales normaal gesproken in 2025 moeten sluiten. Op dat moment zal ons land afhankelijk zijn van hernieuwbare energiebronnen, fossiele centrales op gas en de import van elektriciteit uit het buitenland.

Met zijn boek Energietrilemma, dat op 19 september officieel wordt gepresenteerd, willen Johan Albrecht en Itinera een nuttig referentiekader bieden en beleidsmakers inspireren door middel van wetenschappelijke gegevens.

In het kader van dit onderzoek analyseerde de hoogleraar van de UGent een aantal scenario's. Als de Belgische kerncentrales sluiten zoals gepland, zal de CO2-uitstoot van ons land (inzake energieproductie) tegen 2030 met 48 tot 72% toenemen. Het capaciteitsverlies als gevolg van de sluiting van kerncentrales zal namelijk moeten worden gecompenseerd door de bouw van nieuwe gasgestookte centrales. Andere alternatieven, zoals zonne-energie of windturbines zijn weersafhankelijk en kunnen niet voldoen aan de vraag", zegt hij.

De cijfers van het IPCC over de CO2-uitstoot van de verschillende elektriciteitsbronnen illustreren duidelijk waarom de CO2-emissies zouden toenemen als het aandeel van kernenergie zou worden afgebouwd. Door een koolstofarme energiebron (kernenergie) te vervangen door een energiebron die veel CO2 uitstoot (gascentrales), zal ook de CO2-uitstoot fors toenemen.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer