Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Nieuw rapport Joint Research Center
Nieuw rapport Joint Research Center

Conclusie EU-experts: kernenergie brengt even weinig schade toe aan mens en milieu als hernieuwbare energie

Het wetenschappelijke onderzoekscentrum van de Europese Unie (JRC, Joint Research Center) heeft een omvattend rapport afgeleverd over de impact van kernenergie op mens en milieu. Na 387 pagina’s research besluiten de experts dat “kernenergie niet méér schade aanricht aan mens en milieu dan de andere energiebronnen die door de EU op dit moment al erkend worden als duurzaam”. Als de EU-leiders het resultaat van dit onderzoek erkennen, zal kernenergie net als hernieuwbare energie als duurzaam worden gelabeld, als deel van de oplossing om de klimaatverandering tegen te gaan.

Het rapport verschijnt op een moment dat Europa bezig is met de moeilijke oefening rond de taxonomie. Die taxonomie (een soort officiële classificatie) zal bepalen welke economische activiteiten in de EU als duurzame investeringen kunnen worden aanzien, op basis van de vraag of zij aan strenge milieucriteria voldoen.

Toen kernenergie vorig jaar op de agenda kwam, waren de EU-experts het oneens over de vraag of kernenergie dit groen label wel verdiende: enerzijds erkenden ze dat kernenergie zeer weinig CO2 uitstoot (wat positief is, want door die lage CO2-uitstoot kan kernenergie helpen om de klimaatverandering te stoppen), maar anderzijds vroeg de EU meer onderzoek over het kernafval, en wat de impact is van dat afval op het milieu. Daarom vroeg de Europese Commissie aan zijn wetenschappelijke experts van het Joint Research Center om een omvattend onderzoek te doen naar de negatieve impact van kernenergie op het klimaat en het leefmilieu.

Belangrijkste conclusies van het rapport

Het rapport komt tot de volgende conclusies:

  • Er is geen wetenschappelijk gefundeerd bewijs dat kernenergie meer schade toebrengt aan de volksgezondheid of het milieu dan andere energiebronnen die reeds in de taxonomie zijn opgenomen als ‘technologieën die bijdragen in de strijd tegen de klimaatverandering’, waaronder hernieuwbare energie.
  • In vergelijking met de andere opties (olie, gas en hernieuwbare energiebronnen), is de impact van kernenergie (wat de niet-radiologische effecten betreft) even positief als die van waterkracht en hernieuwbare energie.
  • Definitieve berging van kernafval in diepe geologische formaties is de meest doeltreffende en veiligste haalbare oplossing die momenteel bestaat. Geologische berging is de beste optie om te vermijden dat er significante schade wordt toegebracht aan mens en milieu.
  • Ongevallen met kernenergie zijn niet met 100% zekerheid uit te sluiten. Maar de kans op een ongeval is zeer klein. Vergeleken met andere energiebronnen, zijn kerncentrales van de laatste generatie (3de generatie) de veiligste optie (het laagste sterftecijfer van alle beschikbare technologieën voor elektriciteitsopwekking).

"Kernenergie is een veelbelovende bron van koolstofarme waterstof tegen een betaalbare prijs. En het genereert een aanzienlijk aantal stabiele, hoogwaardige jobs, die belangrijk zullen zijn in de post-COVID-recessie."

Emmanuel Macron, president van Frankrijk

Enthousiaste reacties

Tal van organisaties reageerden enthousiast op de publicatie van het rapport:

  • Europese sectororganisatie FORATOM: "Met dit rapport hebben we eindelijk de evaluatie in handen waarop we zo lang hebben gewacht, en die evaluatie is dus zeer positief tegenover kernenergie. Kernenergie moet toegevoegd worden aan de taxonomie, en aanzien worden als duurzame energiebron. Het is nu aan de Europese Commissie om duidelijkheid te brengen hoe en wanneer ze kernenergie in de taxonomie zal opnemen.”
  • Frans President Emmanuel Macron (in een gemeenschappelijke brief van 7 EU-landen): “Kernenergie levert een zeer belangrijke bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering. Kernenergie is ook een veelbelovende bron van koolstofarme waterstof tegen een betaalbare prijs. En kernenergie genereert een aanzienlijk aantal stabiele, hoogwaardige jobs, die belangrijk zullen zijn in de post-COVID-recessie.”

Ter herinnering: kernenergie is de grootste koolstofarme energiebron in de EU (26,7% in 2019), vóór waterkracht (12,3%), windenergie (13,3%), zonne-energie (4,4%) en andere energiebronnen (0,5%). Ook in België is kernenergie de belangrijkste bron van CO2-arme elektriciteit. Dankzij kernenergie is de elektriciteitsmix van België grotendeels koolstofarm. Zonder kernenergie zullen de klimaatdoelen een pak moeilijker realiseerbaar zijn.

De elektriciteitsmix van België van 2020. Kernenergie is de belangrijkste bron van CO2-arme elektriciteit. Dankzij de belangrijke bijdrage van kernenergie was meer dan de helft van de Belgische stroomproductie koolstofarm.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer