Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Flexibel inzetbare SMR’s worden realiteit
Flexibel inzetbare SMR’s worden realiteit

MoltexFLEX lanceert flexibele SMR-reactor FLEX

Belangrijk nieuws uit de wereld van SMR’s, de kleine modulaire reactoren die de toekomst vormen voor kernenergie. Het Britse ingenieursbureau MoltexFLEX (dochteronderneming van Moltex Energy) stelde zijn FLEX-reactor aan de wereld voor. FLEX is een kleine modulaire reactor, die flexibel inzetbaar zal zijn, en zijn vermogen zal kunnen wijzigen in functie van de marktvraag en -aanbod. Op die manier vormt de FLEX-reactor een perfecte CO2-arme complementtechnologie voor hernieuwbare energiebronnen.

Maak kennis met de FLEX-reactor

De FLEX-reactor is een SMR-reactor. Anders gezegd, hij is klein en modulair, en daardoor eenvoudig qua ontwerp en eenvoudig in onderhoud. Typisch aan SMR-reactoren is dat alle onderdelen kunnen geproduceerd worden in een fabriekshal, en makkelijk getransporteerd kunnen worden. Daardoor is hij goedkoper (een standaard productie in een fabriekshal is goedkoper dan een tailor made constructie on site), is de constructietijd korter en sneller, en daalt de algemene kostprijs.

Lage elektriciteitskost

Volgens MoltexFLEX is de productiekost van elektriciteit in dit type reactor even laag/goedkoop als de prijs van windenergie (zo’n 44USD per MWh). Die lage productiekost wordt onder andere bereikt door een uniek gepatenteerd systeem van gesmolten zout (molten salt). Zo gebruikt de FLEX-reactor twee soorten gesmolten zout: één als brandstof, en een andere als koelvloeistof. Daardoor kan de hitte die de reactor genereert door middel van natuurlijke convectie omgezet worden, en zijn er geen pompen nodig. Bovendien zitten er aan de FLEX-reactor geen losse onderdelen.

Zo zal de FLEX-reactor van MoltexFLEX er ongeveer gaan uitzien. De FLEX-reactor is een typische SMR-reactor, die inherent veilig is (passief veiligheidssysteem) op basis van gesmolten zout. Eén reactor is ongeveer zo groot als een gemiddeld huis van twee verdiepingen, en kan ongeveer 40.000 huishoudens van energie voorzien.

Bron: MoltexFLEX

Inherent veilig, en geen langlevend afval

Het gesmolten zout in de FLEX-reactor vervangt het water dat in conventionele reactoren wordt gebruikt om de reactorkern te koelen. Dat betekent dat de FLEX-reactor via atmosferische druk werkt en mogelijk verlies van koeling (of erger, een explosie, wanneer water in stoom verandert bij een storing in de drukgrens) wordt vermeden.

Het belangrijkste radioactieve afvalproduct van de FLEX-reactor is verbruikte splijtstof. Het grootste deel daarvan kan worden gerecycleerd; de rest heeft een gevaarlijke levensduur van 200 tot 300 jaar, een pak minder dan de duizenden jaren van traditioneel kernafval.

"Deze geavanceerde nucleaire technologie heeft de flexibiliteit van gasgestookte centrales, maar produceert elektriciteit tegen lagere kosten en zonder koolstofuitstoot"

MoltexFLEX

Perfect complementair met hernieuwbaar

Door zijn flexibele werking en het gebruik van warmteopslag-technologie kan de FLEX-reactor intermitterende hernieuwbare energie ondersteunen. Zonne- en windenergie zijn moeilijk voorspelbaar, omdat ze afhankelijk zijn van erg lokale weersystemen. Daardoor creëren ze grote schommelingen in hun stroomproductie, en hebben ze nood aan een complementtechnologie die flexibel inzetbaar is, en op elk moment snel kan variëren inzake stroomproductie. Op dit moment wordt er vooral ingezet en gekeken naar gascentrales (en andere fossiele stroomproductie) om te variëren met wind- en zonne-energie. Maar toekomstige kernreactoren, zoals de FLEX-reactor, kunnen zit ook en zijn bovendien helemaal koolstofarm (in tegenstelling tot gascentrales, die 40 keer meer CO2-uitstoten dan kernreactoren).

De FLEX-reactor dankt z’n flexibiliteit aan het feit dat hij automatisch inactief kan worden (of snel terugkeren naar vol vermogen) waardoor hij een ideale aanvulling vormt op wind- en zonne-energie. Conventionele kernreactoren zijn niet, of veel minder geschikt om hun vermogen snel te wijzigen.

Tijdens langere periodes waarin veel hernieuwbare energie wordt opgewekt, kan de FLEX-reactor gewoon passief in de ruststand gaan staan - waarbij net genoeg warmte wordt geproduceerd om de reactor op bedrijfstemperatuur te houden.

60 jaar (quasi autonome) operationele levensduur

Van zodra de FLEX-reactor online / operationeel is, kan hij worden bediend met even weinig vaardigheden en apparatuur als een gas- of steenkoolcentrale. De reactor heeft geen bewegende onderdelen en moet slecht om de 20 jaar van brandstof worden voorzien. Dat betekent dat er zeer weinig input nodig is van de operator, en de kosten voor het runnen van de centrale erg laag zijn.

De FLEX-reactoren worden gebouwd met een geplande operationele levensduur van 60 jaar.

Een concrete realiteit tegen 2029

MoltexFLEX, het bedrijf achter dit innovatief reactorontwerp, verwacht dat het een proefmodel in 24 maanden kan bouwen, en een eerste reactor tegen 2029 op de markt kan brengen.

MoltexFLEX heeft al enige ervaring terzake, onder andere met de stable salt reactor-technologie, die door zusteronderneming Moltex Energy Canada wordt gebouwd.

Multifunctioneel inzetbaar

Behalve als energiebron kan de FLEX-reactor ook worden ingezet voor andere toepassingen, zoals het ontzilten van water, of een meer efficiënte waterstofproductie. Naast het leveren van stroom voor gezinnen en industriële processen, zou de reactortechnologie ook gebruikt kunnen worden voor andere toepassingen zoals het decarboniseren van zware vervuilende industriële processen, of het leveren van brandstof aan cargoschepen.

Meer informatie

Meer informatie over de FLEX-reactor is beschikbaar op de website van MoltexFLEX.

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer