Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Kernenergie kan het klimaat redden
Kernenergie kan het klimaat redden

Meer dan 100 ngo’s en organisaties ondersteunen "Net Zero Needs Nuclear" in aanloop naar COP26 in Glasgow

In de aanloop naar de milieutop in Glasgow later dit jaar (COP26) roepen steeds meer organisaties en ngo’s op om ook kernenergie de plaats te geven die het verdient, als deel van de oplossing in de strijd tegen de klimaatverandering. “Als politici en klimaatwetenschappers een wetenschappelijke en technologie-neutrale blik hebben, kunnen ze niet anders dan kernenergie mee op te nemen”, zo klinkt het.

Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van deze eeuw, waarvan we mogelijk de gevolgen pas over enkele decennia ten volle zullen ervaren. Om het tij te keren, moeten we zo snel mogelijk onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afbouwen. Bij de verbranding van steenkool, olie en aardgas komen naast CO2 tal van andere broeikasgassen vrij, die samen verantwoordelijk zijn voor luchtvervuiling en klimaatverandering.

Daarom organiseert het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC (voluit Intergovernmental Panel for Climate Change) al jarenlang conferenties waar wereldleiders uit de 4 windstreken – en in het bijzonder van de industriële landen, die het meest vervuilen – proberen om bindende en afdwingbare maatregelen te nemen om de klimaatverandering te stoppen. Geen gemakkelijke uitdaging, omdat economische en ecologische belangen elkaar lijken tegen te spreken. Al hoeft dat niet zo te zijn.

“Als politici en klimaatwetenschappers een wetenschappelijke en technologie-neutrale blik hebben, kunnen ze niet anders dan kernenergie mee op te nemen”

Organisatie "Nuclear for Climate"

Kernenergie = deel van de oplossing

Wat de discussie nog moeilijker maakt, is de twijfelende houding tegenover kernenergie. Kernenergie wordt door de klassieke ecologische beweging consequent afgeschilderd als een schadelijke technologie die nefast is voor het klimaat. Die houding strookt niet met de cijfers en de realiteit. Bij de productie van kernenenergie ontstaat weliswaar afval, maar dat is ook zo bij andere technologieën. Dit afval blijft gedurende een lange periode radioactief, en moet al die tijd veilig afgezonderd worden van mens en milieu. Anderzijds is het beperkt in volume, bestaan de oplossingen en heeft kernafval geen enkele schadelijke impact op klimaatverandering.

Niet alleen het afval, maar ook de productie zelf van elektriciteit door kernenergie is volledig koolstofarm. In landen als Frankrijk, Zweden en België is kernenergie de belangrijkste bron van CO2-arme elektriciteit. En dus deel van de oplossing, in scenario’s waarin gascentrales het meest gangbare alternatief zijn voor kernenergie. Steeds meer wetenschappers pleiten er daarom voor om kernenergie mee op te nemen in het pakket van pragmatische, robuuste en bestaande technologieën om het klimaatprobleem aan te pakken. Volgens die groeiende groep wetenschappers is de afkeer van kernenergie binnen de klimaatdiscussie vooral dogmatisch en ideologisch geïnspireerd, en niet aantoonbaar met cijfers en wetenschappelijke argumenten.

Meer dan 100 ngo’s en organisaties pleiten voor kernenergie

Nu is er dus een nieuw initiatief en duidelijk signaal, op enkele maanden voor COP26. In een position paper roepen meer dan 100 ngo’s en organisaties op tot een wetenschappelijke en technologie-neutrale kijk op de globale energiepolitiek en -financiering, opdat een duurzame samenwerking tussen hernieuwbare energie en kernenergie mogelijk wordt. Deze position paper is een initiatief van "Nuclear for Climate", een burgerinitiatief waarbij nucleaire professionals en wetenschappers van meer dan 150 verenigingen bijeenkomen om een dialoog te openen met beleidsmakers en publiek over de noodzaak om kernenergie op te nemen in het pakket van koolstofarme oplossingen tegen klimaatverandering.

Meer info?

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer