Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

News - Midden-Oosten zet sterk in op kernenergie
News - Midden-Oosten zet sterk in op kernenergie

Kernenergie in het Midden-Oosten verviervoudigt de komende tien jaar

De capaciteit voor het opwekken van kernenergie zal in het Midden-Oosten naar verwachting stijgen van 3,6 gigawatt dit jaar tot 14,1 GWe tegen 2028 dankzij nieuwe kerncentrales en recente overeenkomsten tussen de landen in het Midden-Oosten en nucleaire leveranciers. Dat meldde het Amerikaanse Agentschap voor informatie over energie (EIA) gisteren. Volgens het EIA nemen de Verenigde Arabische Emiraten op korte termijn het voortouw in de groei met de installatie van een nucleaire capaciteit van 5,4 GWe tegen 2020.

Operationele, in aabouw en geplande kerncentrales in het Midden-Oosten (bron: World Nuclear Association)

Bevoorradingszekerheid en minder beroep doen op fossiele brandstoffen

De verwachtingen volgen de International Energy Outlook van het EIA uit september laatstleden, wat een overzicht geeft van de internationale energiemarkten tot 2050.

"De groei van de nucleaire capaciteit in het Midden-Oosten is voor het grootste deel toe te schrijven aan de landen in de regio die meer energiezekerheid wensen door zich minder te verlaten op fossiele energiebronnen", zei het EIA. Het merkte daarbij op dat fossiele brandstoffen vorig jaar instonden voor 97% van de elektriciteitsproductie in de regio, met aardgas voor ongeveer 66% van de elektriciteitsopwekking en olie voor 31%. De overige 3% komt van kernenergie, waterkracht en andere hernieuwbare energie.
Landen in het Midden-Oosten maken ook gebruik van kernenergie om te voldoen aan de toenemende vraag naar elektriciteit door de groei van de bevolking en de economie, merkt het EIA op. De regionale elektriciteitsproductie bedroeg vorig jaar meer dan 1 terawatt en het EIA verwacht dat de vraag naar elektriciteit tegen 2028 met 30% zal toenemen. Deze groeicijfers zijn hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 18% in dezelfde periode, en hoger dan de verwachte groei van 24% in landen die geen lid zijn van OESO.

Ontwikkelingen in de regio

Het EIA vermeldt de vijf belangrijkste ontwikkelingen in de regio.

Iran bouwt een kerncentrale met twee eenheden, Bushehr-II, die na voltooiing in omstreeks 2026 een nucleaire capaciteit van 1,8 GWe moet leveren. De installatie Bushehr-I, die in 2011 in gebruik werd genomen, was de eerste kerncentrale in het Midden-Oosten. Ze beschikt over een reactoreenheid van 1000 MWe die per jaar ongeveer 5,9 GWh aan elektriciteit produceert.

De Verenigde Arabische Emiraten bouwt een kerncentrale met vier eenheden in Barakah, die naar verwachting tegen einde 2020 voltooid zijn. De bouw van eenheid 1 van Barakah met 1300 MWe werd in 2012 gestart en vorig jaar voltooid. Tegen het midden van dit jaar zou ze elektriciteit moeten beginnen te produceren.

Turkije begon vorig jaar met de bouw van de kerncentrale van Akkuyu. Dit is een installatie met vier eenheden die een nucleaire capaciteit van 4800 MWe moet toevoegen aan de energiemix van Turkije. De eerste reactoreenheid wordt naar planning tegen 2025 voltooid.

Saoedi-Arabië is van plan zijn eerste kerncentrale te bouwen en zal naar verwachting tegen het einde van het jaar een bouwovereenkomst gunnen voor een installatie van 2800 GWe. Het land heeft vijf leveranciers uit China, Frankrijk, Rusland, Zuid-Korea en de VS gevraagd om in te staan voor de techniek, aankoop en bouw van twee kernreactoren. De bouw ervan moet starten tegen ongeveer 2021 op een van de twee voorgestelde locaties - in Umm Huwayd of Khor Duweihin.

Jordanië plant de bouw van een kerncentrale met twee eenheden van 2000 MWe en voert sinds 2016 haalbaarheidsstudies voor kernenergie uit in samenwerking met het Russische Rosatom. Begin 2017 vroeg Jordanië offertes voor de levering van turbines en elektrische systemen. De bouw zal naar verwachting volgend jaar start en tegen 2024 voltooid zijn.

Onderzocht en geschreven door World Nuclear News

De verwachte toename van de nucleaire capaciteit tegen 2028 (bron: EIA)

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer