Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

IE-net bundelt uitdagingen van de energietransitie
IE-net bundelt uitdagingen van de energietransitie

Ingenieurs pleiten voor langer openhouden van de Belgische kerncentrales

Hou de jongste 2 kerncentrales in ons land wat langer dan 2025 open, voer een CO2-taks in en schakel zo snel mogelijk over op elektrische salariswagens. Dat zijn enkele opvallende aanbevelingen van de Expertgroep Energie en Elektrotechniek van IE-net, de Vlaamse ingenieursvereniging, om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen.

We moeten minder CO2 uitstoten, niet minder energie maken

Jan Desmet - professor Elektrotechniek

Het klimaat- en energieprobleem : een immense uitdaging

"Politici moeten verder kijken dan de volgende legislatuur. We vragen 10, 20, 30 jaar vooruit te kijken", zegt Jan Desmet, professor Elektrotechniek en voorzitter van IE-net. Volgens ie-net staat de Belgische economie aan de vooravond van een radicale klimaatomslag. Als België de klimaatdoelen wil halen, moeten we de komende dertig jaar ons energieverbruik met twee derde verminderen, geen olie meer verbruiken en zeven keer méér wind en zon produceren. Tegelijk moeten we CO2 kunnen opvangen, manieren vinden om hernieuwbare energie uit het buitenland te importeren, en de uitstoot van broeikasgassen wegwerken.

Energie is volgens IE-net de oorzaak en de oplossing van het klimaatprobleem. Die energie is noodzakelijk om onze welvaart te garanderen. Tot hiertoe halen we die vooral uit fossiele brandstoffen, zoals steenkool, olie en gas. Momenteel bestaat driekwart van de Belgische energievoorzieing uit fossiele brandstoffen. Maar door de klimaatopwarming kunnen we niet gewoon blijven voortdoen zoals we bezig zijn, zo leert ons de wetenschap. Als niets verandert, zal jaarlijks nog 22 megaton CO2 in de atmosfeer terechtkomen. We moeten overschakelen op groene energie, energie uit zon en wind. Er is dus een plan nodig om ons comfort te garanderen en toch te voldoen aan de klimaatnormen. En dus hebben de ingenieurs van IE-net zich aan zo'n plan gewaagd.

Laat Doel 4 en Tihange 3 langer open

Jan Desmet, professor Elektrotechniek

Kernenergie is een deel van de oplossing

Tot nu toe is het plan dat we tegen 2025 al onze kerncentrales dicht doen. Maar dat willen de ingenieurs veranderen. De gascentrales die de overheid wil (laten) bouwen om de kerncentrales te vervangen, zijn volgens de ingenieurs niet de beste oplossing: ze blazen tonnen CO2 de lucht in terwijl kerncentrales dat niet doen.

De omslag naar zonnepanelen en windmolens stelt ons land voor een probleem in lange periodes zonder wind en zon, aldus niog ie-net. Het opslaan van elektriciteit in grote hoeveelheden is duur. We moeten dus andere manieren moeten vinden om het licht te laten branden in lange periodes weinig hernieuwbare energie. Kerncentrales langer openhouden, en tegen 2035 een forse overgang maken naar hernieuwbare energie, is volgens ie-net een betere optie dan de kerncentrales in 2025 te vervangen door gascentrales, want “als alle kerncentrales in 2025 dichtgaan, hebben we een probleem van bevoorrading maar investeer je voor de volgende decennia in fossiele energie, terwijl je net dat wil vermijden om de klimaatdoelstellingen te halen“.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer