Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

IEA: Kernenergie noodzakelijk om klimaatdoelstellingen te halen

Eind mei '19 publiceerde het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in Parijs een nieuw en omvattend rapport over de belangrijke rol voor kernenergie in de energietransitie. De conclusies van het rapport zijn zeer duidelijk: als we kernenergie niet behouden (LTO) en verder ontwikkelen (new build) wordt het vrijwel onmogelijk en zeer duur om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.

Kernenergie is de belangrijkste koolstofarme energiebron, zegt IEA

In de belangrijkste economieën te wereld (zoals België, Frankrijk, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en zo meer) is kernenergie anno 2019 de belangrijkste koolstofarme elektriciteitsbron. En dat al meer dan 30 jaar lang. Samen met waterkrachtcentrales is kernenergie wereldwijd goed voor driekwart van alle CO2-arme elektriciteit.

Kernenergie is in de belangrijkste economieën ter wereld de belangrijkste bron van koolstofarme elektriciteit (bron Internationaal Energie Agentschap, mei '19)

Zonder bijkomende inspanningen in bestaande en nieuwe nucleaire capaciteit, riskeren we dat er 4 miljard ton méér CO2 in de atmosfeer zal terechtkomen tegen 2025. Dat druist volledig in tegen de doelstellingen en beloftes die landen overal ter wereld hebben gemaakt tijdens de klimaattop van Parijs, in 2015.

Want ondanks de belangrijke bijdrage die kernenergie momenteel levert (als belangrijkste bron van CO2-arme elektriciteit), en ondanks de grote investeringen in hernieuwbare energie, piekt de CO2-uitstoot door elektriciteitsproductie in heel de wereld. De reden hiervoor is dat de wereldwijde vraag naar elektriciteit sneller stijgt dan de inspanningen die wereldwijd worden geleverd om de elektriciteitsmix koolstofarm te maken.

Méér investeringen in kernenergie zijn nodig om klimaatdoelstellingen te halen, aldus nog IEA

En net op het moment waarop de wereld nood heeft aan méér kernenergie, waarschuwt het IEA dat het de verkeerde kant opgaat. “Tal van landen zijn hun nucleaire capaciteit aan het afbouwen”, aldus nog het nieuwe rapport, “en dat net op een moment waarop er méér koolstofarme oplossingen nodig zijn”:

“Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, en de uitstoot van CO2 voldoende te doen dalen om de klimaatverandering tegen te gaan, zijn er belangrijke investeringen en inspanningen nodig: zowel in méér energie-efficiëntie, méér hernieuwbare energie, én méér kernenergie.”

Zonder wijzigingen in het huidige beleid, zouden er tegen 2025 over heel de wereld 25 procent minder kerncentrales kunnen zijn. Met mogelijk tot 4 miljard extra ton CO2 in de atmosfeer als resultaat. De voorbije decennia heeft kernenergie een erg belangrijke bijdrage geleverd: dankzij kernenergie is er 61 gigaton CO2 minder in de atmosfeer terecht gekomen dan zonder kernenergie.

Dankzij de belangrijke bijdrage van kernenergie is er de voorbije jaren 61 gigaton minder CO2 in de atmosfeer terechtgekomen (bron: IEA, mei 2019)

Met de publicatie van dit rapport over kernenergie (het eerste in bijna 20 jaar) wil het Internationaal Energie Agentschap het thema opnieuw op de kaart zetten en de alarmbel luiden. “Zonder kernenergie zal de wereldwijde energietransitie veel moeilijk en veel duurder worden”, aldus Fatih Birol, Executive Director van het IEA.

Het langer open houden van bestaande nucleaire installaties is competitief met andere technologieën, en biedt een betere slaagkans voor de energietransitie, die dankzij kernenergie minder disruptief zal zijn, zo concludeert het IEA-rapport. Mochten de we klimaatdoelstellingen willen halen met enkel wind- en zonne-energie, en zonder kernenergie, zou er een nooit geziene groei van hernieuwbare energie nodig zijn (5 keer meer en 5 keer sneller). Het IEA waarschuwt dat zo’n energietransitie (zonder kernenergie) grote uitdagingen met zich meebrengt qua aanpassing van het hoogspanningsnet, en een bijkomende investering van 1,6 triljoen dollar (dat is 1,6 miljoen dollar x 1 miljoen dollar x 1 miljoen dollar) in de belangrijkste wereldeconomieën.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer