Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Halfjaarcijfers Belgische elektriciteitsmix
Halfjaarcijfers Belgische elektriciteitsmix

Halfjaarcijfers Belgische elektriciteitsmix: kernenergie leverde van januari 2022 tot juni 2022 méér dan de helft van de Belgische elektriciteit

De Belgische kerncentrales stonden tijdens de eerste zes maanden van dit jaar al in voor 53,5% van de Belgische elektriciteit. Daarmee zijn ze ook de belangrijkste bron van koolstofarme elektriciteit in ons land, en een belangrijke tool om de klimaatdoelstellingen te halen. Met dit resultaat lijken de Belgische kerncentrales goed op weg om het resultaat van 2021 te evenaren. Toen leverde kernenergie ongeveer 52,5% van onze stroom. Met een belangrijke spelbreker: vanaf 1 oktober wordt Doel 3 definitief stopgezet, en verliest ons land 1 Gigawatt aan koolstofarme elektriciteit.

Mooi rapport voor kernenergie

De Belgische kerncentrales waren tijdens de eerste zes maanden van dit jaar goed voor 53,5% van de Belgische elektriciteitsmix. Kernenergie was de belangrijkste koolstofarme elektriciteitsbron.

Naast kernenergie werd in de eerste jaarhelft van 2022 ongeveer een kwart (25,5%) van onze elektriciteit opgewekt via andere koolstofarme technologieën: 13,5% uit wind, 8% uit zon en 4% uit andere hernieuwbare energiebronnen (o.a. waterkracht).

Dankzij de hoge beschikbaarheid van de kerncentrales, lag het aandeel van elektriciteit uit gascentrales relatief laag (21%).

Tijdens de eerste jaarhelft van 2022 leverden de Belgische kerncentrales ruim de helft van de Belgische elektriciteit

Wat na 2022?

De volledige jaarcijfers voor 2022 zullen wel een minder goed rapport opleveren voor kernenergie. Op 1 oktober dit jaar wordt de reactor 3 van de kerncentrale van Doel uit operatie genomen en definitief stilgelegd. De sluiting van deze reactor, met een vermogen van 1 Gigawatt, kadert in de wet op de kernuitstap. Anders gezegd, al dit jaar zal het aandeel van kernenergie in de elektriciteitsmix van België afnemen, en zal een belangrijke bron van betrouwbare en CO2-arme elektriciteit uit ons land verdwijnen. Het stopzetten van Doel 3 zal onmiddellijk merkbaar zijn in de jaarresultaten van 2022, die we aan het einde van dit jaar zullen publiceren.

Kernenergie = betrouwbaar en koolstofarm, een dubbele troef

Nog vorige week erkende het Internationaal Energie Agentschap (IEA) de belangrijke bijdrage die kernenergie kan leveren in het halen van de klimaatdoelen en verzekeren van de bevoorradingszekerheid. Sinds het begin van de crisis in Oekraïne en de geopolitieke spanningen met Rusland maakt Europa zich zorgen om de betaalbaarheid en beschikbaarheid van zijn energie en elektriciteit.

Als we de klimaatdoelstellingen (nuluitstoot tegen 2050) willen halen, en onze afhankelijkheid van buitenlandse fossiele brandstoffen willen verminderen, zal de geïnstalleerde capaciteit aan kernenergie tussen nu en 2050 moeten verdubbelen. Dat is de belangrijkste conclusie uit het recente rapport van het IEA. Een duurzaam en koolstofarm energiesysteem uitbouwen zal niet alleen moeilijker zijn zonder kernenergie, maar ook riskanter en duurder, aldus het IEA.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer