Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

40 jaar ondergronds onderzoek
40 jaar ondergronds onderzoek

HADES, bakermat van Belgisch onderzoek naar geologische berging, viert jubileum

Al veertig jaar is HADES de bakermat voor onderzoek naar geologische berging in weinig verharde klei in België. Experimenten in dat ondergrondse laboratorium bewezen dat een dergelijke installatie industrieel uitgegraven kan worden en tonen aan dat de veiligheid op lange termijn verzekerd kan worden. Die verworven kennis stelt België in staat om de volgende stappen richting een reële bergingsinstallatie te kunnen zetten. Pierre-Yves Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk, en Tinne Van der Straeten, minister van Energie, feliciteren ESV EURIDICE, NIRAS en SCK CEN met dit jubileum.

HADES

40 jaar Belgisch pionierswerk

In de jaren 70 deden de eerste commerciële kerncentrales hun intrede in het Belgische energielandschap. Al snel kwam ook het vraagstuk van het langetermijnbeheer van hoogradioactief en/of langlevend afval aan bod. Het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN nam meteen het initiatief om de piste van geologische berging te onderzoeken. Eerst gebeurde dit via laboratoriumtests, maar al snel voelde men de nood aan een ondergronds laboratorium om in representatieve omstandigheden de veiligheid en uitvoerbaarheid ervan te onderzoeken en aan te tonen. HADES was geboren. In diezelfde periode kreeg NIRAS de opdracht om het veilige beheer van radioactief afval in België te organiseren. In 1995 verenigden beide partijen zich in ESV EURIDICE, een economisch samenwerkingsverband. Dat partnership nam HADES onder zijn vleugels.

Het onderzoek in HADES was pionierswerk, want nergens anders ter wereld bestond er een gelijkaardig laboratorium in klei dat voor dat specifieke doel gebouwd was. Er werden uitgravingstechnieken getest, men experimenteerde met materialen voor de galerijwand en er werden experimenten opgezet om het gedrag en de eigenschappen van klei in kaart te brengen. In de voorbije 40 jaar is HADES uitgegroeid tot een bakermat voor onderzoek naar geologische berging.

Passieve veiligheid

Radioactief afval moet langer van mens en milieu worden afgeschermd dan om het even wat de mens tot nu toe gebouwd heeft. Op zo’n lange tijdspanne bieden bovengrondse opslaggebouwen niet de garantie die stabiele diepe grondlagen bieden. Door het afval te verpakken en in een geschikte, stabiele grondlaag in te sluiten, blijven de radioactieve stoffen voor lange tijd afgescheiden van mens en milieu én van toekomstige veranderingen aan het aardoppervlak (klimaatsveranderingen of maatschappelijke evoluties). Geologische berging is een optimale methode die toekomstige generaties beschermt zonder dat zij hier iets voor moeten doen. Dat principe heet passieve veiligheid.

Next steps

Op basis van 40 jaar onderzoek in HADES stelde NIRAS geologische berging voor als nationaal beleid voor het langetermijnbeheer van het hoogradioactieve en/of langlevende afval, gekoppeld aan een maatschappelijk debat. Dat voorstel werd in eerste lezing goedgekeurd tijdens de ministerraad van 1 april 2022. Concreet zal NIRAS nu aan de Koning Boudewijnstichting vragen om een maatschappelijk debat voor te bereiden met zowel burgers als experten zoals de nucleaire autoriteit, het FANC, de producenten, de gewestregeringen, de federale en regionale overheden en academici. Het maatschappelijke debat omvat onder andere een online bevraging, een publieksforum en thematische workshops. Deze conclusies worden meegenomen naar stap 2 in het Nationaal Beleid (het kader van het besluitvormingsproces), dat moet leiden tot het implementeren van een oplossing, die aan de regering zal worden voorgelegd.

"De beslissing over berging is er één die aan alle Belgen toekomt. Het is daarom niet meer dan logisch dat de Belgen gehoord worden en mee beslissen. De jarenlange expertise van HADES is van essentieel belang in het besluitvormingsproces."

Tinne Van der Straeten, federaal Minister van Energie

Maatschappelijk debat

“Geologische berging van radioactief afval is niet alleen een wetenschappelijk-technisch issue, het is ook een maatschappelijk issue. Het is cruciaal dat de burger geïnformeerd en betrokken wordt bij het besluitvormingsproces over de manier waarop België tot de realisatie van een ondergrondse bergingsinstallatie kan komen”, aldus Pierre-Yves Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk.

Tinne Van der Straeten, minister van Energie: “de beslissing van berging is er één die aan alle Belgen toekomt. Het is daarom niet meer dan logisch dat de Belgen gehoord worden en mee beslissen. De jarenlange expertise van HADES is van essentieel belang in het besluitvormingsproces.”

Bron: SCK CEN

Meer info over HADES

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer