Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

News - Nieuw rapport IEA: LTO kernenergie is kostenefficiënt
News - Nieuw rapport IEA: LTO kernenergie is kostenefficiënt

Energietransitie goedkoper mét kernenergie

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) publiceerde eind mei een nieuw en omvattend rapport over de belangrijke rol voor kernenergie in de energietransitie. Behalve de uitgesproken voordelen van kernenergie qua klimaat (lage CO2-uitstoot) en bevoorradingszekerheid, werd ook de kostprijs van de energietransitie mét en zonder kernenergie geanalyseerd. Conclusie: de energietransitie zal minder duur zijn met kernenergie dan zonder kernenergie. Het langer openhouden van bestaande kerncentrales maakt de energietransitie betaalbaar.

Energietransitie zal minder duur zijn met kernenergie dan zonder kernenergie.

Kernenergie is competitief met andere technologieën

“Zonder de huidige bijdrage van kernenergie, als belangrijkste bron van CO2-arme elektriciteit in de wereldeconomieën, zou de energietransitie veel moeilijker zijn, en veel duurder”, aldus Fatih Birol, Executive Director van het Internationaal Energie Agentschap, bij de publicatie van het nieuwe rapport over kernenergie (het eerste in 20 jaar tijd).

Het verlengen van de operationele levensduur van een kerncentrale vereist belangrijke investeringen, die kunnen variëren van 500 miljoen tot 1 miljard euro, om een veilige verdere exploitatie mogelijk te maken. Maar zelfs als je rekening houdt met die belangrijke investeringen, blijft kernenergie een competitieve energiebron, die competitief is met andere clean energy oplossingen zoals wind en zon, aldus nog het rapport. Onderstaande grafiek toont dit ook duidelijk aan.

Verlengen van operationele levensduur van bestaande kerncentrale is goedkoper dan bouwen van andere elektriciteitscentrales; hernieuwbaar of fossiel (bron IEA)

Zonder kernenergie wordt de energietransitie veel duurder

Het nieuwe rapport van het IEA is zeer genuanceerd. Het legt uit dat de huidige marktcondities, met lage groothandelsprijzen en subsidies voor hernieuwbare energie, investeringen in kernenergie moeilijk heeft gemaakt. Dat is des te meer het geval voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Daarom roept het rapport ook op om werk te maken van een echt level playing field voor alle technologieën, inclusief kernenergie. Anders gezegd, om de energietransitie echt tot een succes te maken, moeten alle koolstofarme opties in overweging worden genomen (inclusief kernenergie) en moeten alle technologieën worden beoordeeld op hun voor- en nadelen. Wanneer die oefening wordt gemaakt, blijkt duidelijk dat kernenergie een goed rapport kan voorleggen, en dat het langer openhouden van bestaande reactoren een kostenefficiënte optie is. Wanneer de wereld haar klimaatambities wil nakomen zonder gebruik van kernenergie, zullen er de volgende 20 jaar 1,6 triljoen dollar extra investeringen nodig zijn. Zo’n radicale energietransitie zal niet alleen erg moeilijk te verwezenlijken zijn, maar ook zo duur dat zowel industriële als particuliere gebruikers en afnemers van elektriciteit dit sterk zullen voelen in hun elektriciteitsfactuur. Met andere woorden, het besluit van het nieuwe IEA-rapport is zeer duidelijk: zonder kernenergie zal de energietransitie veel moeilijker en veel duurder uitvallen. Meer lezen? www.iea.org/publications/nuclear

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer