Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

News - Wat zijn de gevolgen van een kernuitstap?
News - Wat zijn de gevolgen van een kernuitstap?

Kernuitstap heeft een negatieve impact op de CO2-uitstoot, de bevoorradingszekerheid en de elektriciteitsprijs

Kernenergie is voor het Nucleair Forum een deel van de oplossing, en een bestaande technologie die onze energietransitie mogelijk maakt: kernenergie houdt onze elektriciteit betaalbaar; ze garandeert onze stroombevoorrading en maakt de klimaatdoelstellingen haalbaar.

We hebben nood aan alle beschikbare koolstofarme energiebronnen: kernenergie én hernieuwbare energie

Momenteel bedraagt het aandeel kernenergie in België tussen 50 en 60% van de geproduceerde elektriciteit. Kernenergie zorgt voor een lage CO2-uitstoot en het is bovendien een stabiele en betrouwbare bron vergeleken bij de fluctuerende hernieuwbare energie. Het is dankzij dit grote aandeel kernenergie dat we een energiemix hebben met een zeer lage CO2-uitstoot. Ook al is hernieuwbare energie een belangrijk stuk van de puzzel, toch is 15% ruim onvoldoende om snel een antwoord te bieden op de energie- en klimaatuitdagingen waar we voor staan.

In het scenario met kernenergie zou de CO2-uitstoot in België met meer dan de helft verminderen tegen 2050.

De klimaatdoelstellingen voor ons land zijn niet haalbaar als we in 2025 de kerncentrales sluiten

Zelfs als het aandeel hernieuwbare energie de volgende jaren aanzienlijk toeneemt in de energiemix, hebben we op dat moment toch een aanvullende energiebron nodig. Kernenergie zou bij een kernuitstap in 2025 vooral vervangen worden door gascentrales en import. Een recente studie van Johan Albrecht (Universiteit Gent, Itinera) bevestigt dit. Wanneer we daarentegen de combinatie tussen kernenergie en hernieuwbare energie behouden, zou ons land de Europese klimaatdoelstellingen wel kunnen halen. Meer nog: in het scenario met kernenergie zou onze CO2-uitstoot meer dan de helft verminderen tegen 2050. In een scenario zonder kernenergie, zou de uitstoot verdrievoudigen.

Lees meer: Studie PwC - De rol van kernenergie en hernieuwbare energie in de energietransitie

Kernenergie staat garant voor een competitieve productiekost

Het al dan niet afhankelijk zijn van import en van productie op basis van warmtekrachtcentrales zal ook een invloed hebben op de elektriciteitsprijs en op de economische competitiviteit van het land, benadrukt de PwC-studie. De aanwezigheid van kernenergie (met de laagste productiekost voor elektriciteit, na steenkool) laat het behoud van een competitieve productiekost toe als er in de mix een belangrijk aandeel hernieuwbare energie zit, waarvan de gemiddelde productiekost relatief hoger ligt.

Waarom moet België zelf elektriciteit blijven produceren?

Wanneer een land voor zijn elektriciteitsvoorziening afhankelijk is van een ander land, verliest het de controle over de bevoorrading en de prijs van elektriciteit. Op dat moment verzwakt ook zijn geopolitieke positie omdat het afhankelijk is van andere landen voor zijn energie. De Belgische kerncentrales verzekeren de productie van onze eigen elektriciteit in België. Ze zorgen ervoor dat we geen toevlucht moeten nemen tot fossiele brandstoffen, afkomstig uit andere landen (zoals gas uit Rusland) of elektriciteit moeten importeren (steenkool uit Duitsland of kernenergie uit Frankrijk).

Om de (zeer ambitieuze) klimaatdoelstellingen te halen, hebben we alle oplossingen nodig die vandaag de dag bestaan: zowel kernenergie als hernieuwbare energie hebben een zeer lage CO2-uitstoot. Deze energiebronnen vullen elkaar aan. Kernenergie is een koolstofarme energiebron die België in staat stelt om zijn elektriciteitsbevoorrading te garanderen, een stabiele energieprijs te handhaven en zijn klimaatdoelstellingen te halen. Kernenergie zal de energietransitie mogelijk maken.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer