Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Beschikbaarheid van de Belgische kerncentrales
Beschikbaarheid van de Belgische kerncentrales

Belgische kerncentrales leverden in 2019 de helft van alle Belgische elektriciteit met een beschikbaarheid van 79%

De Belgische kerncentrales kenden tot 2011 een beschikbaarheid die hoger lag dan 85%. Tussen 2012 en 2018 lag die beschikbaarheid een stukje lager (net onder 80%) met historisch lage waarden in 2014, 2015 en 2018. Hoe kwam dit precies?

Waarom is de beschikbaarheid van de Belgische kerncentrales de voorbije jaren verminderd?

Tussen 2012 en 2018 werden verschillende eenheden voor langere tijd stilgelegd voor het uitvoeren van projecten, onderzoek, analyses en werkzaamheden. Deze sluitingen maakten deel uit van een uitgebreid investeringsprogramma op lange termijn, voor de long term operations (LTO) van Doel 1, Doel 2 en Tihange 1, voor de detectie van waterstofinsluitingen in de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2, en voor de betonwerken in de bunkers van de centrales Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3.

De verminderde beschikbaarheid van de kerncentrales sinds 2011 werd veroorzaakt door:

  • een wereldwijd verhoogd veiligheidsbewustzijn en een herziening van de veiligheidsnormen, onder meer na de gebeurtenissen in Fukushima, die hebben geleid tot versterkte en geïntensiveerde internationale inspectieprogramma's. Dit heeft bijgedragen aan het opsporen van een aantal verbeteringen die sinds het ontwerp en de bouw van de installaties uitgevoerd werden. Electrabel heeft als professionele en verantwoordelijke operator de installaties preventief stilgelegd en de tijd genomen om grondig de nodige analyses, inspecties en werkzaamheden uit te voeren, dit alles met het oog op het continu verbeteren van de veiligheid, in alle omstandigheden. Een engagement dat eigen is aan de nucleaire sector.
  • In het kader van de exploitatieverlengingen van Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 zijn een groot aantal complexe projecten uitgevoerd, waarvoor de installaties de afgelopen jaren meerdere malen voor langere tijd zijn stilgelegd.
Beschikbaarheid van de Belgische kerncentrales in de afgelopen jaren (bron: Engie Electrabel)

2019: opnieuw toegenomen en normale beschikbaarheid

Dankzij de inspanningen en investeringen van de voorbije jaren hebben de Belgische kerncentrales in 2019 opnieuw een beschikbaarheid van 79% bereikt, perfect in lijn met het internationale gemiddelde, en op die manier ongeveer de helft van de Belgische elektriciteit geleverd.

De exploitant van de Belgische kerncentrales (Electrabel) heeft zich voor de toekomst duidelijk geëngageerd om de beschikbaarheid van zijn kerncentrales verder te verhogen.

  • Dankzij de investeringen van de afgelopen jaren zijn de betrouwbaarheid en de veiligheidsmarges van de installaties toegenomen. Zo is er bijvoorbeeld 1,3 miljard euro geïnvesteerd in de centrales Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 voor de uitbreiding van de exploitatie, 80 miljoen euro voor de betonwerken in de bunkers van Doel 3 & 4 en Tihange 2 & 3, en 64 miljoen euro voor de diepgaande studies in verband met de waterstofinsluitingen in de reactorvaten van de reactoren van Tihange 2 en Doel 3.
  • Anderzijds zullen de investeringsprojecten in het kader van de uitbreidingen van de exploitatie van Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 vanaf medio 2020 worden afgerond, waardoor de jaarlijkse stilleggingsperiodes voor het onderhoud in de komende jaren aanzienlijk zullen afnemen.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer