Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

News - Belgische elektriciteitsmix in 2017
News - Belgische elektriciteitsmix in 2017

Belgische elektriciteitsmix in 2017: kernenergie als belangrijkste koolstofarme energiebron

Elke maand publiceert ELIA, de beheerder van het Belgische elektriciteitsnet, de cijfers van de elektriciteitsmix. Deze mix bevat het aandeel van de verschillende energiebronnen die voor België elektriciteit opwekken. Wanneer we de cijfers bekijken van heel het jaar 2017, zien we dat kernenergie de belangrijkste koolstofarme energiebron van ons land was.

In 2017 produceerde kernenergie gemiddeld 57% van onze elektriciteit, met een lage CO2-uitstoot

De elektriciteitsmix van het jaar 2017 zag er gemiddeld als volgt uit:

  • Kernenergie: 58%
  • Windenergie: 4,5%
  • Zonne-energie: 5,5%
  • Fossiele energie en andere: 32%

In de onderstaande grafiek zien we dat fossiele energiebronnen instaan voor het overgrote aandeel van de CO2-uitstoot.

Op deze pagina kan u de dagelijkse elektriciteitsproductie en bijhorende CO2-uitstoot opvolgen.

De elektriciteitsmix in 2017 (bronnen: ELIA en IPCC)

Kernenergie stoot weinig CO2 uit. Hoe komt dat?

Kernenergie, wind en zon zijn koolstofarme energiebronnen. Bij de productie van elektriciteit met deze energiebronnen komt er zeer weinig CO2 vrij. Het International Panel on Climate Change (Verenigde Naties) berekende de CO2-uitstoot van verschillende energiebronnen (in gram per kiloWattuur). Dit werd berekend op basis van de volledige levenscyclus van een energiebron

Wanneer we de levenscyclus van een kerncentrale bekijken (inclusief de winning van de grondstoffen, het transport, de bouw en ontmanteling van de kerncentrale en tot slot de opslag van kernafval), dan is de CO2-uitstoot van kernenergie vergelijkbaar met die van hernieuwbare energie. Hieronder ziet u de vergelijking gemaakt door het IPCC (studie 2014). Meer info: rapport IPCC

Windmolenparken: 11 g/kWh
Kerncentrales: 12 g/kWh
Zonnepanelen: 27 g/kWh
Gascentrales: 490 g/kWh
Steenkoolcentrales: 820 g/kWh

Doordat kerncentrales zeer weinig CO2 uitstoten, dragen ze bij in de strijd tegen de klimaatverandering

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer