Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Belgische elektriciteitsmix juli 2022
Belgische elektriciteitsmix juli 2022

Belgische elektriciteitsmix juli 2022: kernenergie is belangrijkste elektriciteitsbron in België

De Belgische kerncentrales waren afgelopen maand goed voor 43,5% van de Belgische elektriciteitsmix. Kernenergie blijft de belangrijkste elektriciteitsbron, en de belangrijkste CO2-arme elektriciteitsbron.

Naast kernenergie werd in juli een belangrijke hoeveelheid van onze elektriciteit opgewekt via andere koolstofarme technologieën: 7,5% uit wind, 14,5% uit zon en 4,5% uit andere hernieuwbare bronnen (o.a. waterkracht).

De Belgische elektriciteitsmix van juli 2022

Samen zorgden kernenergie en hernieuwbare energie er in juli voor dat 70% van de Belgische elektriciteit koolstofarm was. Een mooi voorbeeld van de complementariteit tussen beide koolstofarme energiebronnen!

Fossiele energie (vooral gas) zorgde afgelopen maand voor 30% van de Belgische elektriciteit, en voor 91% van de CO2-uitstoot voor de Belgische elektriciteitsproductie.

De Belgische elektriciteitsmix van juli 2022 zag er als volgt uit:

  • kernenergie: 43,5%
  • windenergie: 7,5%
  • zonne-energie: 14,5%
  • andere hernieuwbaar: 4,5%
  • fossiel en andere: 30%
De Belgische elektriciteitsmix voor juli 2022 (bronnen: ELIA & IPCC)

Kernenergie = betrouwbaar en koolstofarm, een dubbele troef

Europa kreunt onder een hittegolf en aanhoudende droogte. Bovendien blijft de crisis in Oekraïne voor spanningen en onzekerheid zorgen op de energiemarkt. In het bijzonder wat betreft de beschikbaarheid van Russisch gas.

Maar ook nu al dreigen energietekorten, om tal van redenen. De meest stuurbare en betrouwbare vorm van hernieuwbare energie, waterkracht, kampt met problemen in Noorwegen (de grootste producent in Europa van waterkracht), maar ook Spanje en Portugal ondervinden grote hinder door te lage watervoorraden in de reservoirs. Groot-Brittannië, een belangrijke afnemer van Noorse elektriciteit uit waterkracht, ondervindt nu al hinder en overweegt om zijn steenkoolcentrales (erg schadelijk voor het klimaat) opnieuw op te starten.

Duitsland, dat eerder al de deur wagenwijd openzette voor steenkool en bruinkool, slaagt er door de lage waterstanden in de Duitse rivieren niet in om steenkool te transporteren naar de steenkoolcentrales (dit transport gebeurt grotendeels via de waterwegen).

Ook kerncentrales ondervinden hinder van de hitte, omdat milieureglementen voorschrijven dat het koelwater onder een bepaalde temperatuur moet blijven wanneer het opnieuw in een zee of rivier terecht komt. Door de aanhoudende warme temperaturen van de laatste dagen wordt dit in nauw contact met de overheden opgevolgd en gemonitord. Los daarvan blijft kernenergie een betrouwbare, betaalbare en CO2-arme elektriciteitsbron die grotendeels onafhankelijk is van weersomstandigheden, alsook van geopolitieke spanningen.

Over deze cijfers

Voor deze berekeningen baseren we ons op de meest recente beschikbare gegevens van ELIA.

Elke maand publiceert ELIA, de beheerder van het Belgische elektriciteitsnet, de cijfers van de energiemix. Deze mix bevat het aandeel van de verschillende energiebronnen die voor België elektriciteit opwekken: fossiele energie (vooral gas), kernenergie, windenergie, zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen (o.a. waterkracht en kleine productie-eenheden wind/zon <25 MW).

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer