Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Belgische elektriciteitsmix in april 2020
Belgische elektriciteitsmix in april 2020

Belgische elektriciteitsmix in april 2020

Wind- en zonneproductie pieken in uitzonderlijke maand april.

Elk maand publiceert ELIA, de beheerder van het Belgische elektriciteitsnet, de cijfers van de energiemix. Deze mix bevat het aandeel van de verschillende energiebronnen die voor België elektriciteit opwekken: fossiel, kernenergie, windenergie, zonne-energie. In de maand april produceerden de Belgische kerncentrales meer dan de helft van onze elektriciteit, met een lage CO2-uitstoot.

Extreem gunstige weersomstandigheden voor wind en zon

April was uitzonderlijk warm, en extreem zonnig. De zon scheen 110 uren extra (in vergelijking met de historische gegevens voor april) en het was ook 3 graden warmer dan gemiddeld. Samen met de gunstige weersomstandigheden voor wind was er ook veel productie van windstroom, maar tenminste twee andere omstandigheden maakten april 2020 uitzonderlijk.

Een uitzonderlijke maand door corona

Door de coronamaatregelen lagen het openbaar leven en de economische activiteiten volledig of gedeeltelijk stil. Daardoor was het elektriciteitsverbruik een pak lager dan in gewone omstandigheden, waardoor een zeer uitzonderlijke situatie ontstond van overproductie en negatieve prijzen. Negatieve prijzen ontstaan wanneer er méér elektriciteit wordt geproduceerd dan wordt afgenomen, en er zich in onze buurlanden een gelijkaardige situatie voordoet (waardoor onze overtollige elektriciteit ook niet naar het buitenland kan worden geëxporteerd). Op zo’n moment ontstaat een situatie waarbij stroomverbruikers (grootverbruikers) geld krijgen om elektriciteit af te nemen: een situatie van negatieve prijzen. Doorgaans komt dit maar enkele uren per jaar voor. In april kwam dit vaker voor, door de uitzonderlijke mix van gunstige weersomstandigheden (met piekproductie voor zon en wind) en verminderde consumptie (door corona).

Een situatie van negatieve prijzen treft elke producent van elektriciteit even hard, zowel de producent van wind, zon, gas, kernenergie of biomassa. In die omstandigheden ligt de keuze bij de producent zelf of hij zijn units operationeel houdt of stillegt. Dat bepaalde producenten beslisten om hun productiepark stil te leggen, was de eigen keuze van de operator, geen verplichting van hogerhand.

Kerncentrales kritisch en essentieel

Ook in coronatijden zorgen de kerncentrales mee voor onze bevoorradingszekerheid. De volledige nucleaire sector is door de Nationale Veiligheidsraad erkend als ‘kritische sector’. In de kerncentrales bestaan al langer ‘business continuity’ plannen om ervoor te zorgen dat de productie van elektriciteit in alle omstandigheden kan worden gegarandeerd.

De Belgische kerncentrales, die in normale omstandigheden hun productie (gedeeltelijk) mee kunnen laten moduleren om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, moesten hiervan afzien in april. Dat was het gevolg van de coronamaatregelen (minder personeel op de sites) en het feit dat de brandstofstaven op het einde van hun cyclus komen, waardoor modulatie niet meer mogelijk is. Ook het FANC had deze maatregel aan de centrales opgelegd. Deze elementen verklaren mee waarom er in april een uitzonderlijke situatie ontstond van negatieve prijzen.

De Belgische elektriciteitsmix van april 2020 zag er dus als volgt uit:

  • kernenergie: 63%
  • windenergie: 4%
  • zonne-energie: 5%
  • fossiel en andere: 28%

Meer info op de website van Elia.

De Belgische elektriciteitsmix van de maand april 2020 (bronnen: Elia & IPCC)

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer